Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu
Lykia dilinde Habesos yada Habesa adıyla anılan Antiphellos, Lykia Bölgesi'nin eski yerleşim yerlerinden biridir. Antiphellos ismini sonrasında alan kent, “kayalıklı zeminin karşısındaki yer”, “Phellos’un karşısındaki” anlamına gelmektedir. Lykia Birliği’ne üye kentlerden biri olup, kuzeyindeki Phellos Kenti'nin limanı olduğu ve İ.Ö 6'ncı yüzyıldan beri hayatını sürdürdüğü bilinmektedir. Hellenistik Dönem'de ise ticari girişimler ehemmiyet kazanır ve Antiphellos, ana kent olan Phellos’un gerilemesine mukabil daha çabuk gelişir, Roma İmparatorluğu döneminde mühim bir liman kenti olur. Antiphellos M.Ö 2'nci çağ ortasından itibaren, Lykia Birliği’nde tek oy ile kısıtlanmış olsa bile ticari bir kent olarak hem kendi bastırdığı bununla beraber birlik adına çıkardığı sikkeleriyle tanınmaktadır. Kaş iİçesi'nin içindeki antik kente ilişkin kalıntılar, ilçenin etrafında ve doğu- batı doğrultusunda uzayan yarımada süresince devam eder. Dikdörtgen taş işçiliği yayınlayan Hellenistik sur kalıntıları yarımadanın başladığı kesimde ve Meis Adası'na bakan yüzde görülür. Surların limana bakmış olduğu yerde bugün camiye dönüştürülmüş kilisenin güneydoğusunda hangi tanrıya ilişkin olduğu meçhul temenosu ile belli bir mabet kalıntısı bulunmaktadır. Tapınağın temenosu bosajlı, rektogonal duvar işçiliğinde yapılmıştır. Orijinal yapı İ.Ö 1'nci yüzyıla sonraki ek ise İ.S. 3'ncü yüzyıla tarihlenmektedir. Antiphellos’ta tapınağa gore daha iyi korunmuş yapı tiyatrodur. Akropolis tepesinin güney eteğindeki tiyatro yamaca yaslanmış olup yirmi altı oturma sırası (caveası) ile denize bakmaktadır. Oturma sıraları dört dikey merdivenle üç kısıma ayrılmıştır, diazoma bulunmamaktadır. Helenistik Çağ yapıtı olduğu kabul edilen tiyatro, durağan bir taş skene binasına sahip değildir. Tiyatronun kuzey doğusunda ana kayaya oyularak yapılma yirmi dört hanım kabartmasının bulunmuş olduğu kabir odası yer alır. Kadınların ve cephe süslemelerinin şeklinden İ.Ö 4'üncü yüzyıla tarihlenir. Çarşı içinde Kaş’ın sembolü haline gelmiş olan oldukca iyi korunmuş hyposorionlu aslan başı gibi nakliyat çıkıntıları ve Lykia dilindeki kitabesiyle M.Ö 4'üncü yüzyıla tarihlenen gotik alınlıklı kabir bulunmaktadır. Bugünkü Kaş’ı kuzeydoğudan sınırlayan tepenin üstünde oldukca sayıda Gotik tarzlı yada Likya Yazıtlı birçok kaya mezarı yer alır. Bunların arasında en entresan olanı ikinci katı Gotik kemer biçiminde yapılma üzerinde bir Likya kitabe olan mezardır. Yüzyıllar sonrasında kabir Claudia Recepta isimli bir hanım tarafınca yine kullanıldığında Latince bir yazıt eklenmiştir. Bunlardan başka limanın etrafında su arasında ve kıyıya yakın daha geç devirlerde yapılmış Likya tipi lahitler şehrin günümüze kalabilmiş öteki anıtlarıdır.
BU YAZIYI PAYLAŞ